/* moitruongvietthuysinh.com theme functions */ /* moitruongvietthuysinh.com theme functions */ Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Khu Công Nghiệp Tối Ưu Nhất

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Khu Công Nghiệp

Xử lý nước thải công nghiệp tại các doanh nghiệp là một hệ thống có sử dụng nhiều hoá chất và công nghệ khác nhau nhằm tạo nên một quy trình khép kín để giải quyết ô nhiễm. Mục đích lớn nhất là bảo vệ môi trường, hệ sinh thái cũng như sức khoẻ con người. Nhất là trong bối cảnh công nghiệp luôn đứng đầu trong những ngành có mức độ ô nhiễm cao. Nước thải công nghiệp chứa hàm lượng lớn các loại chất rắn như: photpho, nito, clo, dầu mỡ… và các loại kim loại nặng như: sắt, chì, thuỷ ngân… Đây đều là những thành phần ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho nguồn nước cũng như môi trường thì việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp, các nhà máy xí nghiệp nằm trong khu công nghiệp là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết.

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

Thời gian qua nước ta đã xây dựng phát triển nhiều khu công nghiệpvới các ngành nghề đa dạng. Đi kèm sự phát triển kinh tế, bên cạnh đó nảy sinh các vấn đề cấp bách về môi trường. Các cấp các ngành hiện nay đã có nhiều biện pháp để xử lý nước thải khu công nghiệp. Các giải pháp xử lý nước thải khu công nghiệp nhằm ngăn chặn sự lây lan ô nhiễm môi trường.

Các ngành nghề trong khu công nghiệp rất đa dạng. Nên việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp gặp không ít khó khăn.

Nước thải khu công nghiệp không chỉ từ một nguồn. Nó bao gồm xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất và nước mưa chảy tràn.

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động của công nhân viên. Như tắm giặt, vệ sinh và nước thải từ nhà ăn…của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Nước thải sinh hoạt các nhà máy chủ yếu chứa chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, vi khuẩn…

+ Nước thải sản xuất của KCN phát sinh từ các hoạt động có trong nhà máy. Gồm nước thải vệ sinh máy móc, sản xuất, giải nhiệt, làm mát thiết bị và sản phẩm.

+ Nước mưa có thể bị ô nhiễm khi chảy qua các khu vực lan nhiễm chất thải độc hại. Nước mưa có thể bị ô nhiễm cơ học (đất, cát, rác). Ô nhiễm hữu cơ (dịch chiết trong bãi rác), nhiễm hoá chất, kim loại nặng và dầu mỡ…

Hệ thống khu công nghiệp
Hệ thống nước thải khu công nghiệp

TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP

Nước thải từ các KCN xuất phát từ 3 nguồn chính:

  • Nước thải từ hoạt động sản xuất của nhà máy trong KCN (hay còn gọi là nước thải sản xuất).
  • Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của công – nhân viên, khu vực cụm dân cư phụ trợ trong KCN.
  • Nước mưa.

Trong đó nước thải sản xuất tùy thuộc vào loại hình sản xuất của các công ty trong khu công nghiệp mà thành phần tính chất của nước thải sẽ khác nhau. tuy nhiên hệ thống xử lý nước thải của KCN vẫn phải đảm bảo xử lý triệt để các chất ô nhiễm trước khi thải ra môi trường

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Hầu hết các nguồn nước thải phát sinh từ nhà máy đều phải xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn xả thải của khu công nghiệp. Nhưng bên cạnh đó còn có các nguồn thải chưa được thu gom, xử lý sơ bộ hoặc các trạm xử lý sơ bộ từ các nhà máy hoạt động không hiệu quả khi thải ra môi trường. Vì vậy cần có hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp để giải quyết các vấn đề ô nhiễm.

Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp thường giải quyết các chỉ tiêu ô nhiễm COD, BOD.  SS, dầu mỡ, Nito, Phospho, Phenol và một số chỉ tiêu độc hại khác. Các chất này đều vượt quá nồng độ giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 40:2011/BTNMT. Nước thải có SS cao, màu và nhiều váng dầu sẽ gây nguy hại đối với môi trường xung quanh. Và nhất là đối với nguồn tiếp nhận nước thải.

CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

Để xử lý nước thải công nghiệp, có rất nhiều phương án kết hợp với nhau. Thông thường sẽ sử dụng cả phương án cơ học, hóa lý và sinh học. Vì đây là nguồn nước thải có thành phần phức tạp.

Các công trình sinh học như công nghệ  mương oxi hóa, AO, SBR, UNITANK, MBR…

Chúng tôi xin giới thiệu công nghệ xử lý nước thải cho khu công nghiệp kết hợp quá trình cơ học, hóa học và sinh học điển hình

>>Xem thêm:

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN và HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT

Thuyết minh công nghệ

sơ đồ công nghệ
Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải tập trung

Song chắn rác

Nước thải của các nhà máy sau khi xử lý sơ bộ được đưa về bể tập trung. Tiếp theo nước được đưa lên mương dẫn qua song chắn rác thô. Song chắn rác có chức năng loại bỏ các loại rác có kích thước lớn để tránh làm hư hỏng máy bơm.

Nước từ song chắn rác chảy xuống hầm bơm. Sau đó, nước thải được bơm lên máy lược rác tinh để bỏ những loại rác kích thước nhỏ hơn.

Tiếp theo, nước thải tự chảy qua bể tách dầu. Bể tách dầu mỡ có tác dụng giữ lại các tạp chất nổi, váng dầu mỡ và các chất hạt có kích cỡ lớn.

Bể điều hòa

Bể điều hòa là bể có vai trò quan trọng trong hệ thống xử lý nước thải.

Tại đây, nước thải từ các nhà máy khác nhau có thành phần, tính chất và lưu lượng khác nhau sẽ được trung hòa nhờ hệ thống xáo trộn hoặc hệ thống sục khí. Tạo ra nồng độ và lưu lượng ổn định cho hệ thống phía sau.

Bể Hóa lý

Nước thải được bơm điều hòa qua bể keo tụ tạo bông.

Tại đây, hóa chất keo tụ như PAC, phèn Fe, Polymer và NaOH lần lượt được đưa vào tiếp xúc với nước thải. Mục đích của quá trình là làm tăng kích cỡ bông cặn thuận lợi cho quá trình tách cặn.

Nước thải sau đó nước được dẫn qua bể lắng hóa lý. Phần nước trong đi vào công trình xử lý tiếp theo, các bông cặn lắng xuống đáy và được bơm đến bể chứa bùn.

Bể Selector (Bể phục hồi)

Nước thải khu công nghiệp sau khi xử lý hóa lý hoàn thành nước ra ở bể lắng hóa lý được dẫn đến bể Selector. Bể được thiết kế có các vách ngăn hướng dòng.  Để tạo điều kiện tiếp xúc tốt giữa bùn sinh học và các thành phần ô nhiễm hữu cơ. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý nước thải của vi sinh vât trong bể sinh học phía sau.

Bể Aerotank

Nước thải từ bể Selector  được dẫn qua bể Aerotank với bùn hoạt tính tuần hoàn. Tại đây có bổ sung một số chủng vi sinh vật đặc hiệu cho quá trình phân hủy hiếu khí. Không khí được bổ sung bằng máy thổi khí thông qua hệ thống ống phân phối khí ở đáy bể. Đảm bảo lượng oxy hòa tan trong nước thải luôn lớn hơn 2 mg/l. Sản phẩm của quá trình này chủ yếu là khí CO2 và sinh khối vi sinh vật. Các sản phẩm chứa nitơ và phospho sẽ được các vi sinh vật hiếu khí chuyển thành dạng NO3-, PO43-. Các chất này tiếp tục bị khử nitrat, phosphat bởi vi sinh vật.

Bể lắng sinh học

Tiếp theo, nước từ bể Aerotank tự chảy qua bể lắng sinh học, bùn sẽ được lắng tại đây. Bùn một phần sẽ được bơm tuần hoàn vào bể Selector. Lượng bùn dư còn lại sẽ được bơm đến bể chứa bùn.

Nước tự chảy qua bể khử trùng. Hóa chất được sử dụng là NaOCl để tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh.

Sau đó, nước thải sau hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp được đưa về hồ ổn định. Thải ra nguồn tiếp nhận.

Bùn dư từ bể sinh học và bùn keo tụ được dẫn về bể nén bùn. Sau đó cho qua  làm khô bùn và được vận chuyển đi xử lý.

ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Ưu điểm

Công nghệ kết hợp xử lý cơ học, hóa lý và sinh học, phù  hợp với tính chất nước thải đầu vào của khu công nghiệp.

Điều chỉnh quá trình xử lý nguồn nước thải không ổn định đầu vào.

Hệ thống thiết kế với các thiết bị hiện đại, tối ưu hóa quá trình vận hành.

Nhược điểm

Hệ thống thông thường cần diện tích rất lớn. Với công suất lớn cần xây dựng bể bằng bê tông cốt thép để đảm bảo về tuổi thọ công trình.

Với hệ thống xử lý nước thải của khu công nghiệp có đầu vào biến động khó kiểm soát. Đòi hỏi người vận hành phải có kinh nghiệm vận hành hệ thống. Cần theo dõi các chỉ tiêu thường xuyên. Cũng như cần có các thiết bị quan trắc chất lượng nước thường xuyên.

VẬT LIỆU CÓ THỂ LÀM

Các Hệ Thống Xử Lý Nước Thải của khu công nghiệp thường có quy mô và công suất lớn, thời gian hoạt động lâu dài nên sử dụng các vật liệu có tuổi thọ cao như bê tông cốt thép, các thiết bị phụ trợ sử dụng INOX 304.

Xử lý nước thải gần như trở thành bắt buộc đối với các ngành công nghiệp ở các doanh nghiệp. Tùy theo đặc điểm, tính chất và quy mô của nhà máy mà khách hàng cần lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công nghiệp sao cho phù hợp nhất. Khách hàng cũng có thể liên hệ với công ty chuyên cung cấp thiết bị, công nghệ xử lý nước như Công ty TNHH Việt Thủy Sinh để được tư vấn lắp đặt chi tiết nhất.

Để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá hợp lý nhất hãy liên hệ

CÔNG TY TNHH VIỆT THỦY SINH 

Email: vietthuysinh.envi@gmail.com

Hotlline: 0932 422 890 Mr. Dũng

Chat Zalo
Hotline: 0967.612.137